Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet, Pb 8019 Dep, 0030 Oslo
Barne- og familiedepartementet, Pb 8036 Dep, 0030 Oslo
Finansdepartementet, Pb 8008 Dep, 0030 Oslo
Fiskeri- og kystdepartementet, Pb 8118 Dep, 0032 Oslo
Forsvarsdepartementet, Pb 8126 Dep, 0032 Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet, Pb 8011 Dep, 0030 Oslo
Justis- og politidepartementet, Pb 8005 Dep, 0030 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet, Pb 8112 Dep, 0032 Oslo
Kultur- og kirkedepartementet, Pb 8030 Dep, 0030 Oslo
Landbruks- og matdepartementet, Pb 8007 Dep, 0030 Oslo
Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 Oslo
Moderniseringsdepartementet, Pb 8004 Dep, 0030 Oslo
Nærings- og handelsdepartementet, Pb 8014 Dep, 0030 Oslo
Olje- og energidepartementet, Pb 8148 Dep, 0033 Oslo
Samferdselsdepartementet, Pb 8010 Dep, 0030 Oslo
Utdannings- og forskningsdepartementet, Pb 8119 Dep, 0032 Oslo
Utenriksdepartementet, Pb 8114 Dep, 0032 Oslo

Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Forbrukerombudet, Rolf Wickstrømsvei 15 A, 0484 Oslo
Forbrukertvistutvalget, Pb 8154 Dep, 0033 Oslo
Norsk polarinstitutt, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Riksantikvaren, Pb 8196 Dep, 0034 Oslo
Statens forurensningstilsyn, Pb 8100 Dep, 0032 Oslo
Statens Kartverk, Serviceboks 15, 3504 Hønefoss

Fylkesmennene

Den Norske Fagpresses Forening, Akersg. 41, 0158 Oslo
Den norske Turistforening, PB 7 Sentrum, 0101 Oslo
Forbrukerrådet, Boks 4594 Nydalen, 0404 Oslo
Forum for miljø og helse v/Haakon Skretteberg, Pb. 93 74 Grønland, 0135 Oslo
Framtiden i våre hender, Fredensborgv. 25 G, 0177 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Friluftsrådenes Landsforbund, Gamle Drammensvei 203, 1300 Sandvika
Greenpeace Norge, Peder Clausønsg. 11, 0165 Oslo
GRIP Senter, Pb 8900 Youngstorget, 0028 Oslo
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Drammensveien 30, 0255 Oslo
Handelshøyskolen BI, Pb 580, 1302 Sandvika
Jordforsk, Fredrik A Dahls v 20, 1432 Ås
Kommunenes Sentralforbund, Pb 1378 Vika, 0114 Oslo
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG), Stortingsgaten 12, 0161 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgata 11, 0181 Oslo
Matforsk, Norsk Institutt for næringsmiddelforskning, Oslov. 1, 1430 Ås
Miljøheimevernet, Pb 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Pb 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og Ungdom, Torggt. 34, 0183 Oslo
NINA/NIKU, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Norges Astma og Allergiforbund, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
Norges Bondelag, Schweigaardsgate 34c, 0191 OSLO
Norges Fiskarlag, Pirsenteret, 7005 Trondheim
Norges forskningsråd, Pb 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Norges Handelshøyskole, Helleveien 30, 5045 Bergen
Norges Jeger- og fiskerforbund, Postboks 94, 1360 NESBRU
Norges Kvinne- og Familieforbund (K & F), Oscarsgt. 43, 0258 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Pb 593, 5011 Bergen
Norges Naturvernforbund, Pb 342 Sentrum, 0101 Oslo
Norges Skogeierforbund, Pb 1438 Vika, 0115 Oslo
Norges Velforbund, Pottemakerveien 8, 0954 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 OSLO
Norsk Forum for Ytringsfrihet, Urtegt. 50, 0187 Oslo
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, Pb 115, 1431 Ås
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Pb 8024 Dep, 0030 Oslo
Norsk institutt for Markedsforskning, Pb 580, 1301 Sandvika
Norsk institutt for skogforskning, Høgskolevn. 12, 1432 Ås
Norsk institutt for vannforskning, Pb 173 Kjelsås, 0411 Oslo
Norsk Journalistlag, Pb 8793 Youngstorget, 0028 Oslo
Norsk Landbrukssamvirke, Pb 9347 Grønland, 0135 OSLO
Norsk Petroleumsinstitutt, Pb 7190 Majorstua, 0307 Oslo
Norsk Plantevern Forening, Ringvollvn. 2g, 1940 Bjørkelangen
Norsk Presseforbund, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo
Norsk Redaktørforening, Rådhusgt. 17, 0158 Oslo
Norsk renholdsverks-forening, Nedre Vollgt. 3, 0158 Oslo
Norsk Skogbruksforening, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Norske Avisers Landsforening, Tollbugt. 27, 0157 Oslo
Norsøk (Norsk senter for økologisk landbruk), Tingvoll gård 6630 Tingvoll
NTNU, 7491 Trondheim
Næringslivets Hovedorganisasjon, Pb 5250 Majorstua, 0303 OSLO
Planteforsk, Pb 100, 1431 Ås
Prosessindustriens Landsforening, Pb 5487 Majorstua, 0305 Oslo
Sabima, Pb. 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Sametinget, Pb. 144, 9735 Karasjok
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, Breiviksveien 40, 5045 Bergen
Stiftelsen Godt Norsk, Nedre Vollgt. 11, 0158 Oslo
Stiftelsen Miljømerking, Kr. Augustsg. 5, 0164 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening, Pb 7072 Majorstua, 0306 OSLO
Universitetet i Bergen, Pb 7800, 5020 Bergen
Universitetet i Oslo, Pb 1072 Blindern, 0316 Oslo
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Verdens Naturfond WWF Norge, Pb 6784 St Olavs pl, 0130 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Pb 9232 Grønland, 0134 OSLO