Høringsinstanser

Departementene

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo

Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo

Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Kommunenes sentralforbund, P.b. 1378 Vika 0114 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo

Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru

Norges Miljøvernforbund, P.b. 539, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund,P.b. 342 Sentrum, 0101 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Næringslivets Hovedorganisasjon, Pb. 5250 Majorstua, 0303 Oslo

Politidirektoratet, Henrik Ibsensgt. 10, P.b. 8051 Dep., 0031 Oslo

Reiselivsbedriftenes landsforbund, Postboks 5465 Majorstua, 0303 Oslo

Sametinget, Boks 144, 9735 Karasjok

Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo

Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust Torpa

Økokrim,C.J. Hambros plass 2B, P.b. 8193 Dep., 0034 Oslo