Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune)

Arkeologisk museum i Stavanger

Aust-Agder fylkeskommune

Bergen kommune

De arkeologiske landsdels- og sjøfartsmuseene

Finansdepartementet

Hedmark fylkeskommune

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

KORG

Kristiansand kommune

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Møre og Romsdal fylkeskommune

NAM (Norsk ArkeologMøte)

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norges Bondelag

Norsk institutt for kulturminneforskning

Nærings- og handelsdepartementet

Oslo kommune, Byantikvaren

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Stavanger kommune

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø