Høringsinstanser

Alpha-gruppen
Direktoratet for naturforvalting
Fellesaksjonen for ulv, v/ Ener Borg, Konvallvn 34, 0875 Oslo
Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, PB 40, 7701 Steinkjer
Foreningen våre rovdyr, P.b. 195, 2151 Årnes
Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo
Fylkesmennene
Greenpeace Norge, P.b. 6803 St. Olavsgt. 11, 0165 Oslo
Justis- og politidepartementet
Kommunene
Kommunenes sentralforbund, P.b. 1378 Vika 0114 Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Norges Skogeierforbund, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru
Norges Miljøvernforbund, P.b. 539, 5806 Bergen
Norges Naturvernforbund, P.b. 342 Sentrum, 0101 Oslo
Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning, Arild Strand, 1890 Rakkestad Norskog,
Norsk Sau og Geit, Postboks 2323 - Solli, 0201 Oslo
Norskog Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Rovviltnemnda i region 1 v/ Fylkesmannen i Rogaland
Rovviltnemnda i region 2 v/ Fylkesmannen i Buskerud
Rovviltnemnda i region 3 v/ Fylkesmannen i Oppland
Rovviltnemnda i region 4 v/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Rovviltnemnda i region 5 v/ Fylkesmannen i Hedmark
Rovviltnemnda i region 6 v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Rovviltnemnda i region 7 v/ Fylkesmannen i Nordland
Rovviltnemnda i region 8 v/ Fylkesmannen i Troms
Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta
Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø
SABIMA, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo
Sametinget, Boks 144, 9735 Karasjok
Statskog, Th. Sommerschieldsgt.5, 7800 Namsos
Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo
Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo