Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

Petroleumstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Gassnova SF
Enova SF
Statkraft SF

Det norske Veritas (DNV)
Cicero Senter for klimaforskning
SINTEF
Fridtjof Nansens Institutt
Point Carbon
Chr. Michelsens institutt
Universitetet i Bergen
Universitetssenteret i Svalbard
Universitetet i Oslo
Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitetet


Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
GRIP Senter
Miljøheimevernet
Ren Luft Foreningen
Worldwatch Institute Norden
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Industri
Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)
Energibedriftenes Landsforening (EBL)
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)

StatoilHydro ASA
A/S Norske Shell
Gassco AS
Naturkraft AS
Aker Clean Carbon AS
Sargas AS