Høringsinstanser

Departementene
AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Airlift
Basecamp Spitsbergen AS
Bellona
Bergenhus Shipping Service
Bergshav Management
Den Norske Turistforening
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
DRV Deutscher Reiseverband
European Cruise Service
Fangstmann Hans Lund
Fangstmann Harald Soleim
Fangstmann Louis Nielsen
Fangstmann Tommy Sandal
Fiskebåtrederenes forbund
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Grieg Transport
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Horn
v/Norwegian holding AS
Innovasjon Norge
J. Martens
Kartverket
Kings Bay AS
Kystvakta, Forsvarets sentrale postmottak
Kystverket
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening
Longyearbyen Lokalstyre
Natur og Ungdom
Norges fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for kulturminneforskning
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Ornitologisk forening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Polarinstitutt
Norsk Zoologisk Forening
NySmack
Næringslivets hovedorganisasjon
Pole Position Spitsbergen
Polish Polar Station
Reiselivbedriftenes landsforening
Scan Nautic AS
Sjøfartsdirektoratet
Spitsbergen Travel AS
Statens strålevern
StatoilHydro
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Store Norskes pensjonistforening
Svalbard Mineral
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Svalbard Wildlife Expeditions AS
Sysselmannen på Svalbard
Telenor Svalbard
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tr Shipping
Trust Artikugol
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond
Økokrim