Høringsinstanser

Allskog BA
Arbeidstilsynet
Aukra kommune
Aure kommune
Bellona
Den norske turistforening
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Eikrem Velforening
Fiskeridirektoratet
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes landsforbund
Fræna kommune
Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Gassnova
Greenpease Norge
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
Hemne kommune
Hitra kommune
Industrikraft Møre
Istad Nett AS
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kristiansund og Nordmøre havn
Kystverket Midt-Norge
Møre og Romsdal Fiskarlag
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Naturvernforbundet i Rissa
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Nordlandet Grendelag
Petroleumstilsynet
Riksantikvaren
Sikho AS
Statnett
StatoilHydro (StatoilHydro ASA skiftet 2. november 2009 navn til Statoil ASA. Navnet StatoilHydro ble brukt midlertidig i en periode på to år etter fusjonen mellom Statoil ASA og Norsk Hydro ASAs olje- og gassdivisjon.)
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Tjeldbergodden utvikling
WWF Verdens Naturfond
Zero