Høringsinstanser

Arbeidstilsynet
Aukra kommune
Aure kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fræna kommune
Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Gassnova
Havforskningsinstituttet
Hemne kommune
Industrikraft Møre
Istad Nett AS
Klima- og forurensningsdirektoratet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet i Rissa
Norges vassdrags- og energidirektorat
Petroleumstilsynet
Sikho AS
Statoil ASA
Statnett
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Zero

Velforeningene

Eikrem Velforening v/Ove Husøy, Eikrem, 6480 Aukra.
Nordlandet Grendelag, 6699 Kjørsvikbugen.

Privatpersoner

Kolbjørn Sporsheim, Nyland, 6480 Aukra
Geir Hoksnes, Riksfjord, 6480 Aukra