Høringsinstanser

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, P.b. 5471 Majorstua, 0305 Oslo
Fiskeriforskning,P.b. 6122, 9291 Tromsø
Fiskeridirektoratet, P.b. 185 Sentrum, 5804 Bergen
FORF – sekretariat – Frivillige org. Redningsfaglige forum v/Ole Jørgen Kjellmark, NAK, P.b. 383 Sentrum 0102 Oslo
Fremtiden i våre hender,  Fredensborgvn. 24G, 0177 Oslo
Friluftlivets fellesorganisasjon, Nedre  Slottsgt. 25, 0157 Oslo
Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika
Greenpeace Norge, P.b. 6803 St.Olavsgt. 11, 0165 Oslo
Havforskningsinstuttet, P.b. 1870 Nordnes, 5024 Bergen
Innovasjon Norge, P.b. 448 Sentrum 0104 Oslo (Norges Turistråd/Norges Eksportråd
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG) Stortingsgt. 12, 0161 Oslo
Kystdirektoratet, Kongensgt. 11, 6002 Ålesund
Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Norges Fiskarlag, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Norges Idrettsforbund og olympiske komite, Sognsvn. 75L, 0855 Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru
Norges Kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges Miljøvernforbund. P.b. 539, 5806 Bergen
Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo
Norsk Fiskerihøgskole, Univ. i Tromsø, Breivika 9037 Tromsø
Norsk inst. For fiskeri- og havbruksforskning, Muninbakken 9, 9019 Tromsø
Norsk inst. for vannforskning, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo
Norsk institutt for naturforskning, Tromsø museum, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30b, 7012 Trondheim
Norsk Zoologisk Forening, P.b. 102 Blindern, 0314 Oslo
Norske Fiskeoppdretteres forening, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Riksantikvaren, P.b. 8196 Dep., 0034 Oslo
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50 , 9730 Karasjok
SBIMA, P.b. 6784 St.Olavspl., 0130 Oslo
Sjøfartsdirektoratet, P.b. 2222 5509 Haugesund
Statens Kartverk, 3507 Hønefoss
Taretrålernes forening, v/Svein Nilsen, 6294 Fjørtoft
Verdens Naturfond, P.b. 6784 St.Olavspl. 0130 Oslo
Båtmagasinet, Postboks 1169 Sentrum, 0107 Oslo
Powersport AS, Atråveien 164, 3656 Atrå
Arrangementservice AS, Solbakken 51, 3011 Drammen