Høringsinstanser

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Frivillighet Norge
Revisorforeningen

Norges naturvernforbund
Framtiden i våre hender
Den norske turistforening
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
WWF Norge
Natur og Ungdom
Miljøagentene
Fortidsminneforeningen
Forbundet Kysten
Fartøyvernforeningen
Norsk forening mot Støy
Norsk Vannforening
Norsk Ornitologisk F.
Norsk biologforening
Norsk zoologisk forening
Norsk entomologisk forening
Norsk botanisk forening
Foreningen våre rovdyr
Norsk sopp og nyttevekstforening
Norges kulturvernforbund
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Friluftsrådenes Landsforbund
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Stiftelsen idebanken
Grønn hverdag
Loop
Avfall Norge
Stiftelsen miljømerking
Miljøstiftelsen Bellona
Zero
Norsk kulturarv
Regnskogfondet