Høringsinstanser

Fiskeri- og kystdepartementet
Geoforum
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statens kartverk

Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Elverum kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Larvik kommune
Molde kommune
Moss kommune
Oslo kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Ålesund kommune