Høringsinstanser

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Buskerud fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune

Feiring Bruk AS
Bonde og småbrukarlaget
Det norske skogselskap
Den norske Jeger og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Markarådet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norges Bondelag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norskog
Oslo og Omland Friluftsråd
Sabima
WWF Norge