Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Direktoratet for naturforvaltning
Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Fiskeri- og Kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Bellona
Zero
Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
Norsk ornitologisk forening