Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Finansdepartementet

Olje- og energidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Statens kartverk

Toll- og avgiftsdirektoratet