Høringsinstanser

Departementene
AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Airlift

Avinor
Bellona
Den Norske Turistforening
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
European Cruise Service
Fangstmann Harald Soleim
Fangstmann Hans Lund

Fangstmann Tommy Sandal

Fangstmann Louis Nielsen
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Greenpeace Norge
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Jason Roberts Production
Kartverket
Kings Bay AS
Kystvakta, Forsvarets sentrale postmottak
Kystverket

Longyearbyen Science og Education Forum

Longyearbyen røde kors hjelpekorps
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening

Longyearbyen Feltbiologisk Forening
Longyearbyen Lokalstyre

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS
Natur og Ungdom
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Polarinstitutt
Norwegian Air Shuttle ASA
NySmack
Næringslivets hovedorganisasjon
Pole Position Spitsbergen
Polish Polar Station
Reiselivbedriftenes landsforening

Scandinavian Airlines
Sjøfartsdirektoratet
Spitsbergen Travel AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Svalbard hytteforening
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum

SY Arctica
Sysselmannen på Svalbard
Tr Shipping
Trust Artikugol

Totakteren
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond