Høringsinstanser

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Sametinget

Kautokeino kommune

Samisk fangst- og utmarksforening/Sámi bivdo- ja meahcástan searvi

Fylkesmannen i Finnmark

Norsk Ornitologisk Forening

Naturvernforbundet

Norges Jeger- og fiskerforbund

Finnmark fylkeskommune