Høringsinstanser

Fylkesmannen i Østfold
Østfold fylkeskommune
Marker kommune
Marker Historielag
Marker orienteringslag
Marker Jeger – og fiskerforening
Måsta/Askerud grunneierlag
Den Norske Turistforening Indre Østfold
Motvindkraft Marker
Kjølen Sportcenter