Høringsinstanser

Samtlige departement

Statsministerens kontor

 

Sametinget

 

Klima- og forurensningsdirektoratet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Skattedirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Konkurransetilsynet

Avinor AS

Statistisk Sentralbyrå

Forbrukerrådet

Statens institutt for forbruksforskning

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Enova SF

Statkraft SF

Direktoratet for naturforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Datatilsynet

Finanstilsynet

 

Norges forskningsråd

CICERO Senter for klimaforskning

ECON Analyse

Frichsenteret

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Meteorologisk institutt

Transportøkonomisk institutt

Teknologisk Institutt (TI)

Østlandsforskning

Østfoldsforskning

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

KanEnergi

Det Norske Veritas (DNV)

Norsk Energi

Institutt for energiteknikk

Fridtjof Nansen Institute

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Institutt for offentleg rett, Universitetet i Oslo

Universitetet for miljø- og biovitenskap

 

Naturvernforbundet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Norges Miljøvernforbund

Zero Emission Resource Organization

Verdens Naturfond WWF Norge

Fremtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Worldwatch Institute Norden

Forum for utvikling og miljø

Europabevegelsen i Norge

Nei til EU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Industri

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Avfall Norge

Energi Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

KS Bedrift

Norsk Fjernvarme

Finansnæringens fellesorganiasjon

Oslo Børs ASA

Norges Bank

Norsk Petroleumsinstitutt

 

Alcoa Mosjøen, Mosjøen anode

Alcoa Lista

Elkem ASA Bremanger

Elkem Bjølvefossen

Elkem Salten

Elkem Thamshavn AS

ERAMET NORWAY AS, Porsgrunn

ERAMET NORWAY AS, Sauda

Wacker Chemicals Norway AS Holla Metall

FESIL ASA Rana Metall

Finnfjord AS

Hydro Aluminium AS Høyanger

Hydro Aluminium AS Karmøy

Hydro Aluminium AS Sunndal

Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Karbon

Hydro Aluminium AS Årdal, Årdal Metallverk

ROCKWOOL AS, Moss

ROCKWOOL AS, Trondheim

Sør-Norge Aluminium

Eramet Norway Kvinesdal AS

Eramet Titan & Iron AS

Vale Manganese Norway

Hafslund ASA

Saint Gobain Ceramic Materials Lillesand

Boliden Odda AS

British Petroleum Norge AS

Conoco Phillips Skandinavia

Gassco AS, Kårstø

Marathon Petroleum Company

Statoil Petroleum ASA

Mo Fjernvarme AS

Naturkraft AS, Kårstø

Skangass AS

SMA Mineral Magnesia AS

Statoil ASA Stureterminalen

Bodø Siljeoljefabrikk AS

Egersund Sildeoljefabrikk AS

FREVAR KF

Karmsund Fiskemel AS

Måløy Sildeoljefabrikk AS, Deknepollen

Norgips as

Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Skretting AS

Vadsø Sildoljefabrikk as

Vedde AS

Øra Næring AS

Østfold Energi

Weber Leca Rælingen

Agder Energi Varme AS - Kristiansand

Glava AS Produksjon, Askim

Glava AS Produksjon, Stjørdal

Glomma Papp

Hafslund Miljøenergi, avd. Bio-El Fredrikstad

Lyse Neo AS

INEOS Bamble AS

Ineos Norge AS, Rafnes

Ineos Norge AS, Porsgrunn

Noretyl AS, Rafnes

Statoil ASA Mongstad

Esso Norge AS, Slagentangen

Norfra kalk

Statoil ASA, Tjeldbergodden Metanolfabrikk

Yara ASA, Glomfjord

Yara ASA, Porsgrunn

Hellefoss AS

Nordic Paper, Greåker

Peterson Paper & Board AS Ranheim

Rygene-Smith & Thommesen

SCA Hygiene Products

Vafos

Verdalskalk AS

3B-Fibreglas

Celsa Armeringsstål AS

Dynea AS, Lillestrøm fabrikker

GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker

Kronos Titan

SMA Mineral AS

BKK Produksjon AS

Gassnor AS

Statnet - Reservekraft

Statkraft Varme

Wienerberger AS, Bratsberg Teglverk

Borregard Industries Ltd

Huhtamaki

Hunsfos Fabrikker

Huntonitt AS

Hurum Energigjenvinning

Hurum Paper Mill

Larvik Cell

Norske Skog ASA - Follum

Norske Skog ASA - Saugbrugs

Norske Skog ASA - Skogn

Peterson Linerboard AS Moss

Södra Cell - Folla AS

Södra Cell - Tofte AS

BKK Varme AS

Drammen Fjernvarme AS

Eidsiva Bioenergi Hamar

Fortum Fjernvarme AS

Hønefoss Fjernvarme

Norcem AS, Brevik

Norcem AS, Kjøpsvik

Oslo Lufthavn Gardermoen

Tafjord Kraftvarme

Norske Shell AS

ExxonMobil Exploration & Production Norway AS

Gassco AS, Kollsnes

Talismann Energy Norge AS

Hafslund fjernvarme

Hafslund Miljøenergi AS avd. Borregaard waste to energy

Nordmøre Energigjenvinning KS

BIR Avfallsenergi

Returkraft AS

Forus Energigjenvinning

 
 
 
 

CUPORI OY NORGE                                                                                         

BOLIDEN ODDA AS                                                                                         

UMICORE NORWAY AS                                                                                       

BOLIDEN COMMERCIAL AB                                                                                   

UC RUSAL ALUMINA NORWAY AS                                                                               

SAPA PROFILER AB                                                                                        

Norsk Hydro ASA                                                                                          

VIGELAND METAL REFINERY AS                                                                              

HYDRO ALUMINIUM AS                                                                                      

ALCOA NORWAY ANS                                                                                        

HYDRO ALUMINIUM PROFILER AS                                                                             

VEKSTBEDRIFTEN VILJA AS                                                                                  

SKEIE ALUMINIUM INDUSTRI ANS                                                                            

HYDRO BUILDING SYSTEM AB                                                                                 

ALEXANDERSON ROY                                                                                        

BERG INDUSTRI OG OFFSHORE SERVICE                                                                       

HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS                                                                      

JØRN GEIR TVEDT                                                                                         

ARNE RAGNAR ERIKSEN                                                                                     

SEA & INDUSTRI ALUMINIUM AS                                                                             

BIS PRODUCTION PARTNER HOLDING AS                                                                        

ALUTEK Atle Gilje                                                                                       

PROFILBYGGERN AS                                                                                         

SAPA BUILDING SYSTEM AB                                                                                 

BUL-NOR Nikolay Ivanov Tanchev                                                                          

ALERIS ALUMINUM NORWAY AS                                                                               

HYDRO ALUMINIUM HIGH PURITY GMBH                                                                        

HYDRO INVEST PORSGRUNN AS                                                                               

MARAMAX                                                                                                 

KALDPRESSE METALL AS                                                                                     

FESIL AS                                                                                                

JEBSENS METALS INC                                                                                       

ELKEM MANAGEMENT INC                                                                                    

HAFSIL AS                                                                                               

KA MANGAN MANAGEMENT AS                                                                                 

ELKEM AS                                                                                                

ENTER KOMPETANSE AS                                                                                     

Jernbygg AS                                                                                             

TIZIR TITANIUM & IRON AS                                                                                 

BORRE MEKANISKE v/ Kjell Kristoffersen DØDSBO                                                           

Sotra Jern og Metall v/ Helge Knapskog.                                                                  

CORUS PACKAGING PLUS NORWAY AS                                                                          

F BJØRNESET MULTI SERVICE                                                                               

TEPAS INDUSTRIER AS                                                                                     

KA MANGAN KS                                                                                            

JOHANSEN TECHNOMEK                                                                                      

VEMCO ANDRE VERMEDAL                                                                                    

RUUKKI PROFILER AS                                                                                      

FA S K Aarseth                                                                                          

JARL W SØRBØE                                                                                            

JAN OVE SKJØLSET                                                                                        

NORSK STÅL TYNNPLATER AS                                                                                 

FESIL SALES AS                                                                                          

ELKEM HOLDING INC                                                                                       

ELKEM LIMITED                                                                                           

ELKEM METALS COMPANY LIMITED PARTNERSHIP                                                                

FERRO INVEST I INC                                                                                       

FERRO INVEST II INC.                                                                                    

HK SVETS SERVICE OY                                                                                      

CELSA NORDIC REINFORCING AS                                                                             

ERAMET NORWAY AS                                                                                        

ERAMET TITAN AS                                                                                          

TURØY MEK. VERKSTED                                                                                     

WACO NOR AS                                                                                             

AJ STÅL TECK Gro Anita Eiesland                                                                         

SICON Terje Singh Sidhu                                                                                  

ARVE GANGSTAD                                                                                           

CAPPELEN INDUSTRY & TRADE AS                                                                             

ENERGOMONTAJ S.A                                                                                        

EISENBAU HEILBRONN GMBH                                                                                 

SSI SCHÄFER GMBH                                                                                         

SMIJERNSERVICE AS                                                                                       

SIA RESERV                                                                                              

ASKIM SVEIS OG MONTASJE Ketil Pedersen                                                                  

CLEAN SILICON AS                                                                                         

NORDIC METAL AS                                                                                         

THYSSEN STÅL A/S                                                                                         

SANDEFJORD STÅL AS                                                                                      

 

Brødr. Sunde A/S                                                                                        

JOTUN POWDER COATINGS N AS                                                                              

JOTUN A/S                                                                                               

CYTEC NORGE KS                                                                                           

REICHHOLD AS                                                                                            

KASU A/S                                                                                                 

S & A SANDBEKK ACRYLPRODUKTER                                                                           

HANSEN PLAST Frode Hansen                                                                               

REICHHOLD NORWAY AS                                                                                     

DYNEA AS                                                                                                

INEOS NORGE AS                                                                                          

ANI-TEX Anita Stykket                                                                                   

INEOS HOLDINGS NORGE AS                                                                                  

UMICORE FINANCE NORWAY AS                                                                               

SUNDNES PLAST AS                                                                                         

FOLLA PLAST                                                                                             

 

YARA SUOMI OY                                                                                           

ANDØYTORV AS                                                                                             

TORGEIR SOMMERNES                                                                                       

MARY AUSTEVOLL                                                                                          

HENRIK BASBERG                                                                                          

KNUT KR PRESTRUD                                                                                         

BØ JORDPRODUKTER Ole Sigmund Sønstebø                                                                   

IMPERIAL KJEMI Arne Pedersen                                                                             

HYDRO AGRI RUSSLAND AS                                                                                  

NORSK NATURGJØDSEL AS                                                                                   

FLEX KONGSVINGER AS                                                                                     

YARA NORGE AS                                                                                           

FLEX BREIM AS                                                                                           

FERTILIZER HOLDINGS AS                                                                                  

YARA INTERNATIONAL ASA                                                                                   

YARA AS                                                                                                 

NORSK VEKSTJORD AS                                                                                       

FLEX AGRI AS                                                                                            

HAVNVIK NATURGJØDSEL AS                                                                                 

YARA BALDERTON LTD                                                                                       

CONTERRA TECHNOLOGY AS                                                                                  

VAXTAR AS                                                                                               

RÖLUNDA PRODUKTER AB                                                                                    

GRO OG GRØNT AS                                                                                          

YARA NEDERLAND B.V.                                                                                     

MO-GROW Torstein Bjarne Mo                                                                               

AGRINOS AS                                                                                              

SJÅSTAD ANLEGGSERVICE                                                                                   

GRØNN GJØDSEL AS                                                                                         

MILJØ PARTNER AS                                                                                        

YARA GMBH & CO KG                                                                                       

LEINSMYRA JORDSENTER AS                                                                                 

YARA UK LIMITED                                                                                          

AGROFERTIL AS                                                                                           

 

NORETYL ANS                                                                                             

BORREGAARD AS                                                                                           

BORREGAARD HOLDING AS                                                                                    

OLEON SCANDINAVIA AS                                                                                    

STRAND UNIKORN AS                                                                                       

NUTRACELL AS                                                                                            

BIM NORWAY AS                                                                                            

BIOTEC PHARMACON ASA                                                                                    

STATOIL METANOL ANS                                                                                      

RENERGI DL AS                                                                                           

CON TRA AS                                                                                              

FMC BIOPOLYMER AS                                                                                        

COGNIS SCANDINAVIA AS                                                                                   

NORETYL AS                                                                                              

MBP BIO PRODUCTION AS                                                                                   

ADDCON NORDIC AS                                                                                         

UNIOL AS                                                                                                

ARIZONA CHEMICAL AB                                                                                     

BIO OIL AS                                                                                              

ARCTICZYMES AS                                                                                           

OPPDAL TREPRODUKTER ANS                                                                                 

BIOTEC BETAGLUCANS AS                                                                                   

SCANBIO K2 AS                                                                                           

GAZEL AS                                                                                                 

BORREGAARD ASA                                                                                          

NORWEGIAN AMBASSADOR AS                                                                                  

 

REC SILICON AS                                                                                          

SUPERCUT AS                                                                                             

SOLAR INVEST AS                                                                                          

BOLIDEN ODDA AS                                                                                         

ELKEM AS                                                                                                

HUSTADMARMOR AS                                                                                         

SAINT GOBAIN CERAMIC MATERIALS AS                                                                        

AS VADHEIM ELEKTROCHEMISKE FABRIKER                                                                     

SOLBERG INDUSTRI AS                                                                                      

FESIL VENTURE AS                                                                                        

Nor-Kvarts A/S                                                                                          

KEMIRA CHEMICALS AS                                                                                     

KREFTING AS                                                                                             

OMYA HOLDING NORGE AS                                                                                   

EKA CHEMICALS AS                                                                                        

NAKO AS                                                                                                  

BUCKMAN LABORATORIES AB Norsk avdeling av utenlandsk foretak                                            

RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA                                                                         

NORWEGIAN SILICON REFINERY AS                                                                           

METALLKRAFT AS                                                                                          

RHI NORMAG AS                                                                                            

OLEON NV                                                                                                

ELKEM CHARTERING HOLDING AS                                                                             

SILANSIL AS                                                                                             

WAARDALS AS                                                                                              

REC WAFER NORWAY AS                                                                                     

ELKEM SOLAR AS                                                                                           

ISOSILICON AS                                                                                           

NORSUN AS                                                                                               

SOLBERG INDUSTRI HOLDING AS                                                                             

SI PRO AS                                                                                               

HMS Logan                                                                                               

WASHINGTON MILLS AS                                                                                     

FESIL SUNERGY AS                                                                                         

EKRO RESIRK AS                                                                                          

INEOS INTERMEDIATE HOLDINGS NORGE AS                                                                     

CERAMIC POWDER TECHNOLOGY AS                                                                            

SØLVVANN.NO Arild Huseth                                                                                

METALLKRAFT INTERNATIONAL II AS                                                                         

JI NANO TITAN AS                                                                                        

SI PRO HOLDING AS                                                                                       

WACKER CHEMICALS NORWAY AS                                                                              

EVONIK SOLAR NORGE AS                                                                                    

NORWEGIAN CRYSTALS AS                                                                                   

 

NORSKE SKOG SHARED SERVICES AS                                                                           

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA                                                                               

PETERSON AS                                                                                             

Nornews A/S                                                                                             

SANDBERG PAPIR Odd Sandberg                                                                             

NORSKE TREINDUSTRIER AS                                                                                  

LYSAKER INVEST AS                                                                                       

ALEXANDRA HUSDALS ORIGAMI                                                                                

NORWEGIAN PAPER KONVERTERING AS                                                                         

SANDBERG PAPIR AS                                                                                       

WOOD AND LOGISTICS AS                                                                                   

NORDIC PAPER AS                                                                                         

NORDIC PAPER SEFFLE AB                                                                                  

HELLEVAD AS                                                                                             

HURUM PAPIR AS                                                                                           

SANDBERG HOLDING AS                                                                                     

UNION GEITHUS AS                                                                                        

FOLLUM EIENDOM AS                                                                                       

Peterson Packaging AS

 

STATSKOG VAFOS AS                                                                                       

SONGE TRÆSLIPERI AS                                                                                     

ROAR PAULSRUD AS                                                                                        

GRØNVOLD GJENVINNING DA                                                                                 

AGRONOVA AS                                                                                              

LARVIK CELL HOLDING AS                                                                                  

SIKERHETSMAKULERING Lasse Henriksen                                                                      

 

SÆTERSKINN TURID HORPEDAL                                                                               

ANNE FENGER DESIGN                                                                                      

BEHROOZ KAFAEI ZENDEHDEL                                                                                

OSTERØY SKINNBU DA                                                                                      

HELLANDSJØ SKINNSØM A/S                                                                                  

SKINN-SØM Abdeslem Mahmouh                                                                              

NYE TUSENKUNSTNEREN Petter A Granås                                                                      

FRANK BOCHMANNS SKINNPRODUKTER                                                                          

GUN VIK SYSTUE                                                                                          

MERIKS_TRADING_Merle_Eriksen                                                                            

SKINN MESTEREN Zineb El Abid                                                                            

BYKLEHEI SKREDDERI V/L BREIVEGEN                                                                        

ZIC ZAC ORIGINALKREASJON V/BØRNER                                                                       

RUKAN ANNE-KRISTINE MODEL ANKEN                                                                          

POLARSKINN V/SVANHILD A EVJENTH                                                                         

ANDERSENS RAGNHILD EFTF G HELLUM                                                                         

BREMANGER SKINN OG BEIN ANS                                                                             

ET ALAP PRODUKT Ingjerd Stigen                                                                          

FINNSKOG SKINN AS                                                                                        

INTERSØM CHARRAS                                                                                        

SKINNBITEN v/ Tove Kvingedal                                                                            

ARVID LUNN                                                                                              

SKOGSTAD SKINN OG IMPORT                                                                                 

LISS HARJO PEDERSEN                                                                                     

ROLL SKINNPRODUKTER                                                                                      

STORØ PELS                                                                                              

SKINN KREATIV Meijer                                                                                    

MARIT INGER ANNA EIRA GAUP                                                                              

LOTTAS HOBBY OG FRITID Lotta Ann-Helene Hansson                                                         

LÆR & SKINN Horyza                                                                                      

TORE SVANEMSLI                                                                                          

HELENA SYSTUE Haxim Turnisahan                                                                          

SARA INGA  UTSI                                                                                         

 

HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS                                                                              

LOFOTEN ULLVAREFABRIKK Bjørn Nythun                                                                     

NELLY WALDER EVENSEN                                                                                     

SANDNESGARN AS                                                                                          

NJÅL BERGE KLYPPING OG ULLHANTERING                                                                     

DALE GARN AS                                                                                            

RAUMA ULLVAREFABRIKK AS                                                                                 

AS SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK                                                                             

SVERRES GARNMONTERING Sverre Eriksen                                                                    

ULLHUSET PÅ GRAFF May J Hvistendahl                                                                      

VESTVÅGØY ULLKARDERI Turid Kristensen                                                                   

EIVIND LANGSBAKKEN                                                                                      

BERGER AS 

Akis DA                                                                                             

MJØSLIN DA                                                                                              

ANN-MARIT`S HOBBY STUE Andersen A                                                                       

SVEABUNTEN Berit Olafsen                                                                                

ÅSEN VEV Else-Mari Torkildsen                                                                            

WINDER AS                                                                                               

IRIS GARNMONTERING Iris Finnøy                                                                           

RAUMA HOLDING AS                                                                                        

PROUDLABEL DISTRIBUTION LIMITED                                                                         

MICROCARBON Frank Øyvind Johanson                                                                       

HOELFELDT LUND - KUNSTVEVGARN                                                                           

ULLROMMET Ingeborg Lura                                                                                  

GARNVIRKSOMHETEN AS                                                                                     

TELESPINN AS                                                                                             

MARINA KVENDSET FISKE                                                                                   

LISLAND MOHAIR Lena Lilleland                                                                           

NINA FLAGLIEN                                                                                            

KÅFJORDDALEN ULLKARDERI Jan Ole Løvli                                                                   

SELBU SPINNERI AS                                                                                       

 

KJELLMAR GUSDAL                                                                                         

NYTEK GRUVER ANS                                                                                         

NORWEGIAN EDELSPLITT AS                                                                                 

SIBELCO NORDIC AS                                                                                        

MINERAL AS                                                                                              

NORBAR HOLDING AS                                                                                       

ENERGY MINERALS AS                                                                                      

CELMAR AS                                                                                               

BRAUT AS                                                                                                

KNARDAL AS                                                                                              

EURO SILICA AS                                                                                           

INGUNN ØSTLIE                                                                                           

UNNI TERESE GUSDAL KRAGSET                                                                               

ANNE-LISE GUSDAL BERGLI                                                                                 

NORMIN MINE AS                                                                                          

STEINSVIK OLIVINE AS                                                                                    

NORBAR MINERALS AS                                                                                      

ESPEN ANDERSSON                                                                                         

MINERALIA ANS                                                                                           

KODAL PHOSPHATE AS                                                                                       

 

SYDVARANGER GRUVE AS                                                                                    

A/S Sulfidmalm                                                                                           

RANA GRUBER AS                                                                                          

JOMA INTERNATIONAL AS                                                                                   

ØGREY/SIGERSVOLD INVEST AS                                                                              

ESOS MINERALER ELISABETH GJELDSTEN SKÅRE                                                                

MOLY METALS SCANDINAVIA AS                                                                              

HÖGANÄS SWEDEN AB                                                                                       

NORTHERN IRON                                                                                            

HESSJØGRUVA AS                                                                                          

MATEOS & CO Galo Jose Mateos Villegas                                                                    

 

XTRATA NIKKELVERK AS