Høringsinstanser

Andøy kommune

Artsdatabanken

Bø kommune

Den norske turistforening

Direktoratet for naturforvalnting

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Flakstad kommune

Fornyings- administrasjons – og kirkedepartementet

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorgansisasjon

Friluftsrådenes landdforbudn

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Rogaland

Gjesdal kommune

Hå kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klepp kommune

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Landbruks- og matdepartementet

Miljøstiftelsen Bellona

Moskenes kommune

Natur og ungdom

Natur og ungdom Stavanger

Naturvernforbundet

Norges bonde- og småbrukarlag

Norges bondelag

Norges miljøvernorbund

Norges teknisk- natuvitenskaplige universitet

Norsk biologiforening

Norsk botanisk forening

Norsk entomologisk forening

Norsk institutt for naturforskning

Norsk ornitologisk forening

Norskog

Norske reindriftsstamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Reindriftforvaltningen

Rogaland bonde- og småbrukarlag

Rogaland bondelag

Forgaland fylkeskommune Røst kommune

Sabima

Samarbiesrådet for naturvernsaker

Samenes landsforbund

Sametinget

Sortland kommune

Statens landbruksforvaltning

Time kommune

Troms bonde- og småbrukarlag

Universitet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utmarksommunenes sammenslutning

Vestvågøy kommune

Værøy kommune

Vågan kommune

WWF Norge

Øksnes kommune