Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon angående forslag til tilleggsregulering

Klima- og miljødepartementet viser til brev av 15. juni 2017 med forslag til tilleggsregulering om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger.

Departementet opplyste i nyhetsmelding av 5. september 2017 at Regelrådet vurderte forslaget om tilleggsregulering som ikke tilstrekkelig utredet. På bakgrunn av dette ser departementet på saken på nytt og vil gjøre nødvendige tilføyelser i høringsnotatet.

Høringsfristen vil bli utvidet til 20. oktober 2017. Høringsuttalelser som allerede er sendt til departementet vil fortsatt bli vurdert.

Oppdatert høringsnotat vil bli lagt ut på høringssiden 22. september 2017. 

Til toppen