Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

10. Behovet for samordning mellomkommuner

Motorferdsellovens bestemmelser er utformet slik at ferdselsreguleringene best mulig skal kunne tilpasses de lokale forhold og behov. Det er likevel viktig at det skjer en viss samordning over kommunegrensene. Spesielt er det aktuelt der hvor ferdselen på innsjøer og vassdrag foregår over kommunegrenser. Vi peker også på behovet for samordning der ferdselen med motorkjøretøyer over kommunegrenser følger traséer e.l. Det er forutsatt at kommunene selv kommer frem til en hensiktsmessig samordning. Dersom kommunene ikke blir enige, kan departementet gi bestemmelser om samarbeid om regulering av ferdsel som må samordnes over kommunegrenser, jf. lovens § 9.

Til toppen