Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 3: Forskrift om bruk av kommunens myndighet etter lov 10. juni 1977 nr 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag forbud mot helikopterskiing og liknende

Fastsatt av Miljøverndepartementet 14. mars 1988 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 7 første ledd.

§ 1.

Kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 § 5 bokstav b) (1) til å gi forskrift om adgang til landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark og vassdrag, er begrenset på følgende måte:

(1) Bokstav a etter lovendring 15. januar 1988 (som trådte i kraft 15. mai 1988)

Det er ikke adgang til å legge ut til landingsplasser fjelltopper, utsiktspunkter, breer og andre liknende steder, som bare har interesse i forbindelse med helikopterskiing, for kortvarig opphold, som utgangspunkt for dagsturer, eller for liknende formål.

§ 2.

Denne forskrift trer kraft straks.

Til toppen