Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg 4: Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark

Fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli 1989 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 4a.

§ 1.

I Finnmark kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi adgang til bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger som kan karakteriseres som tradisjonelle ferdselsårer. Kjøring kan bare tillates på slike ferdselsårer der motorferdsel tidligere har vært tillatt, og bare for transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.

§ 2.

Fylkesmannen kan gi særlige bestemmelser for traktorveger nevnt under § 1, herunder:

  • Utbedring av veienes standard med tanke på å forhindre terrengsår
  • merking
  • tidsbegrensninger
  • hvilke typer kjøretøy som tillates.

§ 3.

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen