Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2007 - Fylkesvis oversikt

 

Finnmark

 • Økt bevilgning til oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet med 10 millioner kroner.
 • Verneplan for rike lauvskoger i Finnmark gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Verneplan for myr gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Øvre Pasvik nasjonalparksenter og Stabbursnes naturhus og museum.
 • Verdiskapingsprogrammet, vil ha en ramme på i alt 18 millioner kroner. Tre pilotprosjekter er igangsatt, herunder Hamningberg fiskevær på Varangerhalvøya.
 • Bevilgningen for å styrke fjellrevbestanden opprettholdes på samme nivå som i 2006. Arbeidet med fjellreven videreføres med utgangspunkt i Handlingsplan for fjellrev. Blant annet pågår det et forsøk med rødrevkontroll på Varangerhalvøya, der målsettingen er å få redusert rødrevbestanden slik at rødrevens konkurranse med fjellreven på Varangerhalvøya blir mindre.
 • Videreføring avbevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. Målet er å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Rovviltregion 8 Troms og Finnmark: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kroner fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommuner Båtsfjord og Berlevåg.

Troms

 • Økt bevilgning til oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet med 10 millioner kroner.
 • Verneplan for rike lauvskoger i Troms gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Videreføring avbevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. Målet er å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Tilskudd til forskningsinstitutter i Polarmiljøsenteret, driftstilskudd til Polarmiljøsenteret AS og et tilskudd til Polaria i Tromsø, til sammen 7 millioner kroner i 2007.
 • Norsk Polarinstitutt får en driftsbevilgning i 2007 på i overkant av 100 millioner kroner. En del av disse midlene brukes også til oppdrag og tilstedeværelse på Svalbard.
 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Hati nasjonalparksenter.
 • Rovviltregion 8 Troms og Finnmark: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Tromsø.

Nordland

 • Økt bevilgning til oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet med 10 millioner kroner.
 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Nordland nasjonalparksenter
 • Økt bevilgning til nytt skogvern med 21,7 millioner kroner fra 68, 2 millioner kroner til 89,9 millioner kroner. Det tas sikte på oppstart av nye verneprosesser på statsgrunn bla i Nordland.
 • Bevilgningen til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 8,5 millioner kroner fra 22,5 millioner kroner til 31,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006. . En del av disse midlene går til arbeidet med nedkjemping av parasitten i Vefsna.
 • Bevilgningen for å styrke fjellrevbestanden opprettholdes på samme nivå som i 2006. Arbeidet med fjellreven videreføres med utgangspunkt i Handlingsplan for fjellrev. Blant annet pågår det et eget prosjekt med målsetting om å få kartlagt rødrevbestanden i Børgefjell.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetter ytterst i Lofoten.
 • Videreføring avbevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. Målet er å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Rovviltregion 7 Nordland: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Verdiskapingsprogrammet, vil ha en ramme på i alt 18 millioner kroner. Prosjektet ”Den verdifulle kystkulturen”, i Nordland der Lofoten og Vega er valgt ut som prosjektområde i 2005, ses som en del av programmet.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Sortland.

Nord-Trøndelag

 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Lierne nasjonalparksenter.
 • Den fylkesvise verneplanen for Vikanbukta gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgningen til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 8,5 millioner kroner fra 22,5 millioner kroner til 31,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006. En del av disse midlene går til arbeidet med nedkjemping av parasitten i Steinkjervassdraget.
 • Rovviltregion 6 Midt-Norge: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgningen for å styrke fjellrevbestanden opprettholdes på samme nivå som i 2006. Arbeidet med fjellreven videreføres med utgangspunkt i Handlingsplan for fjellrev. Blant annet pågår det et eget prosjekt med målsetting om å få kartlagt rødrevbestanden i Børgefjell.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Verdal.

Sør-Trøndelag

 • Bevilgningen for å styrke fjellrevbestanden opprettholdes på samme høye nivå som i 2006. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. En del av prosjektet er avlsstasjon på Oppdal.
 • Rovviltregion 6 Midt-Norge: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Trondheim, byomforming.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Trondheim.
 • Grunnkapitalen i Kulturminnefondet økes med 200 million kroner. Fondskapitalen blir nå på 1 milliard kroner.

Møre og Romsdal

 • Den fylkesvise verneplanen for sjøfugl i Møre og Romsdal gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Den fylkesvise verneplanen for Smøla gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgningen til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 8,5 millioner kroner fra 22,5 millioner kroner til 31,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006. En del av disse midlene går til arbeidet med planlegging av tiltak mot parasitten i Romsdalsregionen.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid ved Grip og Kvernes stavkirker.
 • Verdiskapingsprogrammet, som vil ha en ramme på i alt 18 millioner kroner. Tre pilotprosjekter er igangsatt, herunder på strekningen Bud-Kristiansund (omfatter Fræna, Eide, Averøy og Kristiansund kommuner).

Sogn og Fjordane

 • Verneplan for edellauvskog gjennomføres innenfor fylkesvise verneplaner.
 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Jostedalen nasjonalparksenter, Breheimsenteret, Norsk bremuseum.
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Borggund, Hopperstad, Urnes, Kaupanger stavkirke.

Hordaland

 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Folgefonna nasjonalparksenter og Hardangervidda natursenter
 • Rovviltregion 1 Vest-Norge: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Bergen, byomforming.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Stord.
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter bla aktiviteter i Hordaland.
 • Økt bevilgning til overvåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen

Rogaland

 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Stavanger, byomforming og sentrumsutvikling.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommuner Time og Klepp.
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter bla Jærvassdragene.
 • Økt bevilgning til overvåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen.

Vest-Agder

 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Ressurskommune Kristiansand.
 • Økt bevilgning til overvåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen.
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter blant annet aktiviteter i Vest-Agder.

Aust-Agder

 • Rovviltregion 2 Sør-Norge: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Risør.
 • Økt bevilgning til overvåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen .
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter blant annet aktiviteter i Aust-Agder.

Telemark

 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Eidsborg og Heddal stavkirker.
 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Hardangervidda nasjonalparksenter.
 • Ny bevilgning til drift av villreinsentre: Møsvatn villreinsenter (under utredning).
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Økt bevilgning til miljøovervåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen.
 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Notodden, sentrumsutvikling, Skien, byomforming.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Porsgrunn.
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter bla aktiviteter i Telemark.

Vestfold

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Økt bevilgning til overvåking med 7,3 millioner kroner, herunder overvåking av tareskogen.

Buskerud

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Buskerud gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres .
 • Økt bevilgning til nytt skogvern med 21,7 millioner kroner fra 68, 2 millioner kroner til 89,9 millioner kroner. Regjeringen vil ta stilling til verneomfanget for Trillemarka-Rollagsfjell i 2006, og vil legge fram en sak for Stortinget tidlig i 2007 om finansieringen av vern av dette området.
 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Drammen, sentrumsutvikling og miljøsone.
 • Økt bevilgning til kalking med 18 millioner kroner iforhold til saldert budsjett. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett 2006.
 • Omfatter blant annet aktiviteter i Buskerud.

Hedmark

 • Bevilgning til nasjonalparksentre: Femundsmarka nasjonalparksenter.
 • Rovviltregion 5 Hedmark: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommuner Eidskog og Kongsvinger.

Oppland

 • Ny bevilgning til drift av villreinsentre: Hjerkinn villreinsenter (under utredning.)
 • Videreføring av stavkirkeprogrammet: Restaureringsarbeid på Reinli, Øye, Høre, stavkirke.
 • Verdiskapingsprogrammet, vil ha en ramme på i alt 18 millioner kroner. Tre pilotprosjekter er igangsatt, herunder Valdres og Nord-Gudbrandsdalen.
 • Rovviltregion 3 Oppland: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommuner Vestre Toten og Gjøvik.

Oslo Akershus

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres
 • Miljøvennlig byutvikling herunder Regjeringens forslag om en økt bevilgning på 7,0 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen.
 • Rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Bevilgning til oppfølging av ”Handlingsplanen for universell utforming 2005-09” videreføres på samme nivå som i 2006, dvs. 20 millioner kroner. Pilotkommune Ullensaker.

Østfold

 • Verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold gjennomføres.
 • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres.
 • Rovviltregion 4 Oslo, Akershus og Østfold: Bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak på rovvilt er, for hele landet, økt med 7 millioner kr fra 37 millioner til 44 millioner kroner.
 • Pilotprosjekter: Miljøvennlig byutvikling. Fredrikstad, byomforming og miljøvennlig transport.
 • Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø fortsetter i 2007.

Polarområdene

 • Nedgangen i Norsk Polarinstitutts driftsramme skyldes at man har konsekvensjustert ut 9,3 mill. kroner som var et engangsbeløp til inventar og utstyr i forbindelse med innflytting i Forskningsparken i Longyearbyen.
Til toppen