Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2012 - fylkesvis oversikt

Norgeskart

Finnmark - Troms - Nordland - Nord-Trøndelag - Sør-Trøndelag - Møre og Romsdal - Sogn og Fjordane - Hordaland - Rogaland - Vest-Agder - Aust-Agder - Telemark - Buskerud - Hedmark - Oppland - Oslo og Akershus - Østfold

 

Finnmark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Under nasjonalparkplanen er det planlagt vern av Goahteloubbal og utviding av Øvre Anarjohka nasjonalpark.

Troms
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Det blir i 2012 bevilget midler til en stilling under Statens naturoppsyn knyttet til Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune, som ble etablert i 2011.

Nordland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

I løpet av våren 2012 er det planlagt vern av Lahku (Sundfjordfjella) som inngår i nasjonalparkplanen.

Det er foreslått en økning på 40 millioner kroner til rotenonbehandling av vassdrag smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsn regionen i 2012.
 
Nord-Trøndelag
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Sør-Trøndelag
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Rogaland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Jærvassdragene er blant de prioriterte områdene.

Møre og Romsdal
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Sogn og Fjordane
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Hordaland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Rogaland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Vest-Agder
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Også i 2012 er det satt av midler til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder.

Aust-Agder
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Også i 2012 er det satt av midler til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder.

Telemark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Buskerud
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 
Hedmark
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Oppland
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis gjennom en økning på 17 millioner kroner til ansettelse av flere nasjonalparkforvaltere. Det er også øremerket 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Det blir i 2012 bevilget midler til en stilling under Statens naturoppsyn knyttet til Langsua nasjonalpark, som ble etablert i 2011.

Oslo og Akershus
Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.

Østfold
Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Det øremerkes 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.

Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.

Til toppen