Orientering om framlegg til statsbudsjett for 2012 - Programkategori 13.50

Statsbudsjettet 2012

Brevet er sendt til fylkeskommunane, SIVA, Noregs forskingsråd, Innovasjon Noreg, Distriktssenteret og Mentor AS.

Brevet er sendt til fylkeskommunane, SIVA, Noregs forskingsråd, Innovasjon Noreg, Distriktssenteret og Mentor AS.