Rekruttering av kvinner til lokalpolitikken - Lokalvalgdagen

Jeg vil med dette invitere deres kommune til å delta i prosjektet Lokalvalgdagen. Lokalvalgdagen er et tilbud til alle kommuner som fikk under 30 prosent kvinner i kommunestyret ved forrige lokalvalg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider kontinuerlig for at vilkårene for det lokale folkestyret skal være de beste. Kvinners deltakelse og representasjon i lokalpolitikken er sentralt i et moderne lokaldemokrati. Mens det er gjort viktige fremskritt for å øke andelen kvinner i lokalpolitikken de senere årene, viser det seg vanskelig å endre måten man rekrutterer og nominerer til politiske verv på. Listeplassering og stemmetillegg har stor betydning for å bli valgt, samtidig som andre forhold også spiller inn. Hvilke forhold som er viktige og som man kan gjøre noe med for å få en bedre kjønnsbalanse i kommunestyrene, vil variere fra kommune til kommune.

Gjennom prosjektet Lokalvalgdagen, tilbyr departementet en valgforsker som vil besøke deres kommune og innlede på et utvidet kommunestyremøte om stemmetilleggets og listeplasseringens betydning for å bli valgt. I tillegg vil valgforskerne gi en oppdatert forskningsstatus om hva som kan ha stor betydning for å få opp kvinneandelen. Foredraget vil også ta for seg det nasjonale oversiktsbildet av kjønnsfordelingen i kommunestyrer og andre kommunalpolitiske maktposisjoner.

I tillegg vil dere få en statusgjennomgang av sammensetning av deres kommunestyre sammenlignet med sammensetningen uten personstemmer, altså dersom partienes lister hadde avgjort hvem som ble valgt inn. Dette kan være utgangspunktet for en vurdering av årsaken til den lave kvinneandelen i deres kommunestyre. Siden en lav kvinneandel kan ha ganske ulike årsaker i ulike kommuner, vil innspillene fra forskerne om tiltak for å øke kvinneandelen ta utgangspunkt i situasjonene i deres kommune. Men jeg understreker at dette er ment som faglige innspill til debatten i kommunenes partier og lister. Partiene bestemmer selvsagt listeplassering og hvem de eventuelt vil gi stemmetillegg, og hvilke kandidater de vil kjøre frem i valgkampen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert et team valgforskere fra Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret. Dersom dere takker ja til tilbudet, står det klar en forsker til å besøke deres kommunestyremøte på anmodning fra dere.

Departementet koordinerer Lokalvalgdagen, slik at alt dere trenger å gjøre er å sende oss navnet på en kontaktperson til følgende e-postadresse: anne-karin.odegard@kmd.dep.no, så vil en forsker ta kontakt for å avtale et tidspunkt som passer. Vi ser for oss at hovedperioden for gjennomføringen blir høsten 2014. Meld interesse så raskt som mulig, og senest innen 1. mars 2014.

Kommunene må selv arrangere enten et utvidet kommunestyremøte eller et eget kommunestyremøte der temaet er: Rekruttering av kvinner til lokalpolitikken. Dere bør selv ha ordstyrerrollen og invitere alle lokalpartier og lister som vil stille lister ved neste lokalvalg til dette møtet. Alle partier og spesielt de ansvarlige for nominasjonene, bør få mulighet til å delta. 

Dette kan være en gylden anledning til å sette rekruttering av kvinner til lokalpolitikken på dagsorden i deres kommune. Jeg håper dere vil benytte den.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner