Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) og sammenslåinger

Med dette brevet avklares hvordan inntektsutjevnende tilskudd for nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner vil bli fordelt i januar og februar 2020.

Brevdato: 8. november 2019

Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) beregnes på bakgrunn av siste tilgjengelig skattetall, som foreligger to måneder etter skatten er innbetalt. Inntektsutjevnende tilskudd som ubetaltes i januar og februar, beregnes på bakgrunn av skattetall fra hhv til og med november og til og med desember fra det foregående året.

Inntektsutjevningen i januar 2020 vil bli beregnet på dagens kommunestruktur/fylkesstruktur, på bakgrunn av skattetall fra til og med november 2019, fratrukket netto inntektsutjevning til og med september foregående år. Inntektsutjevningen i februar 2020 vil bli beregnet på skattetall til og med desember 2019, fratrukket netto inntektsutjevning til og med november foregående år. De inntektsutjevnende tilskuddene for (fylkes)kommuner som slår seg sammen, vil bli summert og utbetalt i sin helhet til den nye sammenslåtte (fylkes)kommunen. Departementet vil også publisere oversikt over inntektsutjevnende tilskudd fordelt på dagens kommunestruktur/fylkesstruktur på regjeringens nettsider. Når det gjelder deling av kommuner (Tysfjord, Snillfjord) vises det til tidligere brev av 28. oktober fra departementet (vår ref. 17/5319-41). Fra mars 2020 vil inntektsutjevningen bli beregnet på ny kommunestruktur/fylkesstruktur, på bakgrunn av skattetall fra januar 2020.

Det vises for øvrig til regjeringens nettsider for mer informasjon om inntektsutjevningen. Spørsmål om dette kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Max Korman (tlf.: 22 24 72 72 / e-post: [email protected]).

Med hilsen
Grete Lilleschulstad (e.f.)
underdirektør

Max Joseph Korman
rådgiver

Brevet og mottakerliste (pdf)