Statsbudsjettet 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet 2015 ble lagt frem onsdag 8. oktober kl. 10.00.


 

Endringer i rammetilskudd til kommunene og fylkeskommunene for 2015 

Budsjettdokumenter

Inntektssystemet

Pressemeldinger

Orienteringsbrev