Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2013 legges fram tirsdag 7. mai kl. 10.45.

Regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett 7. mai 2013.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger

Se også Kommuneproposisjonen 2014.

Rundskriv H-3/13: Kommuneproposisjonen 2014 og Revidert nasjonalbudsjett 2013 (pdf-format)

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene etter RNB 2013

Vedlegg 2: Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013

Til toppen