Revidert nasjonalbudsjett 2014

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 14. mai 2014.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger