Kort om undersøkelsen (2008)

Undersøkelsen om kommunal organisering ble gjennomført for femte gang våren 2008. NIBRs rapport sammenligner 2008-undersøkelsen med tilsvarende undersøkelser som ble gjennomført i 1995, 1996, 2000 og 2004.

En hovedkonklusjon er at omfanget av organisasjonsendringer er betydelig mindre i siste kommunestyreperiode enn i tidligere perioder. Mangfoldet av organisasjonsløsninger er imidlertid fortsatt høyt.

341 av landets kommuner har svart på undersøkelsen, som gir en svarprosent på 79. Det er dels store variasjoner mellom fylkene når det gjelder svarprosenten. I Hedmark og Telemark er svarprosenten på over 85, mens den er 57 prosent i Vestfold og 68 prosent i Finnmark. Det er også en viss sammenheng mellom kommunestørrelse og svarprosent. De små og mellomstore kommunene (under 9 000 innbyggere) har en svarprosent på rundt 76, og de store (over 9 000 innbyggere) har en svarprosent på 87. Dette er nærmere dokumentert i rapporten

Innholdet i nettløsningen er informasjonen i spørreskjemaene som er fylt ut av de 341 kommunene som har svart på undersøkelsen. Kommunene som ikke har svart på undersøkelsen er ikke å finne i nettløsningen. ”X” betyr at kommunene har krysset av på det gjeldende svaralternativet. Der kommunene ikke har svart på spørsmålet, eller ikke skal svare på spørsmålene, fremstår dette som ubesvart.

Ferdige tabeller
Her vil det etter hvert bli lagt ut ferdige tabeller.

Rapporter og skjema

Til toppen