Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske Advokatforening
Den norske bokhandlerforening
Den norske Fagpresses Forening
Den norske forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Fagbokforlaget
Fagskolen for Bok og Papir
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Forlagssentralen
Gan Forlag
Handel og Kontor
Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon
Haugen Nettbokhandel
Hegnar Media
Kultur- og Kirkedepartementet
Kommuneforlaget
Kommunenes Sentralforbund
Kopinor
Kommunal- og regional departementet
Leser søker bok
MAO bokhandel
Mediebedriftenes Landsforening
Nasjonalbiblioteket
Nettverk for private høyskoler V/ Det teologiske menighetsfakultet
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk Elevorganisasjon
Norsk faglitterær forfatter- Og oversetterforening
Norsk forfattersentrum
Norsk Kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Norsk oversetterforening
Norsk Språkråd
Norsk studentunion
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Nynorsk kultursentrum
Oeconomica
Piratforlaget
Samskipnadsrådet
Schibsted
Sentraldistribusjon
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum ( AMB utvikling)
Studentenes Landsforbund
Utdannings- og forskningsdepartementet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vidar Ringstad
Wennergren- Cappelen As