Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Departementene
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsretten
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
Direktoratet for arbeidstilsynet
Fylkesmennene
Konkurransetilsynet
Petroleumstilsynet
Riksmeklingsmannen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Utdanningsdirektoratet
Frittstående skoler
Friskoleorganisasjonene
Private høyskoler
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Akademikerne
Unio
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Luftfartens Funksjonærforening
Lederne
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Flygerforbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
ALT
Norsk Journalistlag
Norsk Kabinforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Skuespillerforbund
Norske Meierifolks Landsforening
Olje- og energikartellet
Den norske jordmorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Apotekerforening NAF
Arbeidsgiverforening NAVO
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Bedriftsforbundet
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Arbeidersamvirkenes Landsforening
KA
KS
Arbeidsmiljøsenteret
Den Norske Advokatforening
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Forskningstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen