Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Alle departementene
Alle kommuner
Den norske stats husbank
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Kommunenes Sentralforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker- og Bærum Boligbyggelag (ABBL)
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOB)
Kommunale boligadministrasjoners landsråd
Huseiernes Landsforbund
Leieboerforeningen
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Juristformidlingen i Bergen
Juss-Buss
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Finansnæringens hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Forbrukerrådet
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjonn (FFO)
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for sosialforsknings (INAS)
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges byggforskningsinstitutt
Norges handikapforbund
Norges Røde Kors
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk pensjonistforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådet for funksjonshemmede
Selvaaggruppen AS
Senter mot etnisk diskriminering
Servicesentralen, Grønlands Torg
Statsbygg