Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene
Fylkesmenn

Fylkeskommuner
Kommuner
Revisjonsenhetene

Riksrevisjonen
Norges Bank
Statistisk sentralbyrå
Kommunalbanken
Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Sivilombudsmannen

Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Rogaland
Telemarksforsking-Bø
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Ernst&Young
PwC

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge

Den norske revisorforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges autoriserte regnskapsføreres forening
Norges kommunerevisorforbund
Norsk rådmannsforum