Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
Alle departementene
LO Stat
YS
UNIO
Akademikerne
NITO
NFF
NAVO
NHO
HSH
KS