Høringsinstanser

Alle departementene
Brønnøysundregistrene
Den norske stats husbank (Husbanken)
Forbrukerrådet
Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø

Alle kommuner
Asker og Bærum boligbyggelag (ABBL)
Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB)
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Ensliges Landsforbund
Finansnæringens hovedorganisasjon
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gjøvik boligbyggelag
Huseiernes Landsforbund
Juristformidlingen i Bergen
Juss-Buss
Kirkens bymisjon
Kirkens sosialtjeneste
Kommunale boligadministrasjoners landsråd
Kommunenes Sentralforbund
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Leieboerforeningen Bergen
Leieboerforeningen Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Norges Røde Kors
Norsk Forening for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk pensjonistforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Rådet for funksjonshemmede
Samarbeidende DES-klubber i Norge
Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag
Sparebankforeningen i Norge
Statens kartverk
Statsbygg
Trondheim og Omegn Boligbyggelag  (TOB)
USBL, boligbyggelaget
Vestlandske boligbyggelag