Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Departementene og Statsministerens kontor
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forsvarets Pensjonistforbund
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kredittilsynet
KS
Kristne Friskolers Forbund
Landslaget for offentlige pensjonister
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO-Stat
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
Norges Farmaceutiske Forening
NITO
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Folkehøgskolelag
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Private Barnehagers Landsforbund
Riksrevisjonen
Seniorsaken
Statens Pensjonskasse
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Styret i pensjonsordning for apotekvirksomhet
Styret i pensjonsordning for sykepleiere
Trygderetten
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund