Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

 

Akademikerne (19.03.09)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (19.03.09) - ingen merknader
Arbeidsgiverforeningen Spekter (18.03.09)
Barne- og likestillingsdepartementet (03.02.09) - ingen merknader
Egil Bingen (22.02.09)
De selvstendige kommunale pensjonskasser (18.03.09)
FarmasiForbundet (13.03.09)
Finansdepartementet (19.03.09)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (19.03.09)
Fiskeri- og kystdepartementet (13.03.09) - ingen merknader
Forsvarets pensjonistforbund (16.03.09)
Forsvarsdepartementet (17.03.09)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (13.03.09)
Helse- og omsorgsdepartementet (21.02.09)
HSH (19.03.09)
Justis- og politidepartementet (20.03.09) - ingen merknader
Kommunal- og regionaldepartementet (21.02.09) - ingen merknader
Kommunal Landpensjonskasse - KLP (18.03.09)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (18.03.09)
Kultur- og kirkedepartementet (19.03.09) - ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (19.03.09) - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (09.02.09) - ingen merknader
Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) (21.02.09)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (19.03.09)
LO Stat (16.03.09)
Miljøverndepartementet (21.02.09) - ingen merknader
Ingar S. Nilsen (19.03.09)
Norges Farmaceutiske Forening (11.03.09)
Norges Ingeniørorganisasjon (16.03.09)
Norsk Pensjonistforbund (16.03.09)
Nærings- og handelsdepartementet (17.03.09) - ingen merknader
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (23.03.09)
Rådgivende Utvalg for Overføringsavtalen (19.03.09)
Samferdselsdepartementet (17.03.09) - ingen merknader
Seniorsaken (18.03.09)
Statens Pensjonskasse (23.03.09)
Styret i Pensjonsordningen for sykepleiere (16.03.09)
Unio (18.03.09)
Utenriksdepartementet (19.03.09) - ingen merknader
Einar Petter Wenger (19.03.09)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (16.03.09)

Til toppen