Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene blir publisert i PDF-format.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (24.09.08)
Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV (30.09.08)
Asolution AS  (08.09.08)
b2bConnect-gruppen (25.09.08)
Bankenes BetalingsSentral (30.09.08)
Barne- og likestillingsdepartementet (26.09.08)
Bedriftsforbundet (29.09.08)
Brønnøysundregistrene (19.09.08)
Buskerud fylkeskommune (09.09.08)
Bærum kommune (26.09.08)
Capgemini Norway (29.09.08)
Datatilsynet (22.08.08)
Departementenes servicesenter (23.09.08)
Direktoratet for forvaltning og IKT - DIFI (30.09.08)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (19.09.08)
Domstoladministrasjonen (30.09.08)
Finansdepartementet (06.10.08)
Finansnæringens Hovedorganisasjon / Sparebankforeningen / Bankenes Standardiseringskontor (30.09.08)
Fiskeri- og kystdepartementet (01.07.08)
Fiskeridirektoratet (01.10.08)
Forsvarsdepartementet (29.09.08)
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (23.09.08)
Fokus Bank (26.09.08)
GS1 Norway (24.09.08)
Hamar kommune (26.08.08)
Helse Sør-Øst RHF (30.09.08)
Helse- og omsorgsdepartementet (01.10.08) - ingen merknader
Hordaland fylkeskommune (26.09.08)
HSH (01.10.08)
Ibistic (01.10.08)
Jernbaneverket (18.09.08)
Kommunal- og regionaldepartementet (28.08.08) - ingen merknader
Konkurransetilsynet (07.10.08)
Kredittilsynet (25.09.08)
Kultur- og kirkedepartementet (22.09.08) - ingen merknader
Kystverket (22.09.08)
Landbruks- og matdepartementet (02.10.08)
Mattilsynet (25.09.08)
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (26.09.08)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - NARF (03.10.08)
Norges Bank (01.10.08) - ønsker ikke å uttale seg
Norges forskningsråd (26.09.08)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (01.10.08)
Norges vassdrags- og energidirektorat (30.09.08)
Norsk tipping (26.09.08)
Den norske Revisorforening (26.09.08)
Norstella (26.09.08)
Nærings- og handelsdepartementet (07.10.08)
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO (29.09.08)
Olje- og energidepartementet (16.09.08)
Oljedirektoratet (30.09.08)
Oslo Kommune (29.09.08)
Patentstyret (30.09.08)
Politidirektoratet (30.09.08)
Post- og teletilsynet (15.09.08)
Posten Norge AS (26.09.08)
Riksarkivet (23.09.08)
Riksrevisjonen (30.09.08)
Samferdselsdepartementet (03.10.08)
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning - SIU (26.09.08)
Skattedirektoratet (09.09.08)
Standard Norge (25.09.08)
Statens innkrevingssentral (05.09.08)
Statens jernbanetilsyn (17.09.08) 
Statens kartverk (22.09.08)
Statens Legemiddelverk (30.09.08)
Statens strålevern (31.07.08)
Statens vegvesen (16.09.08)
Statistisk sentralbyrå - SSB (09.09.08)
Statsbygg (23.09.08)
Stavanger kommune (22.09.08)
Sørum kommune (06.10.08) - ingen merknader
Telenor (29.09.08)
Toll- og avgiftsdirektoratet (30.09.08)
Trondheim kommune (29.09.08)
Utenriksdepartementet (01.10.08) - ingen merknader
Utlendingsdirektoratet (25.09.08)
Utlendingsnemnda (30.09.08)
Veterinærinstituttet (29.09.08)

Til toppen