Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge – stat/kommune
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Kristelege Folkehøgskolelag
Private Barnehagers Landsforbund
Samnemnda for Norsk Folkehøgskolelag
Spekter
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Statens Pensjonskasse
Samtlige departement