Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - ingen merknader (21.01.09)
Arbeidsgiverforeningen Spekter (19.01.09)
Barne- og likestillingsdepartementet - ingen merknader (05.12.08)
Finansdepartementet (04.02.09)
Forsvarsdepartementet (28.01.09)
Helse- og omsorgsdepartementet - ingen merknader (11.12.08)
HSH (20.01.09)
Justis- og politidepartementet - ingen merknader (12.01.08)
Kommunal- og regionaldepartementet - ingen merknader (19.01.09)
Kommunal Landspensjonskasse - KLP (20.01.09)
KS (19.01.09)
Kultur- og kirkedepartementet - ingen merknader (19.01.09)
Landbruks- og matdepartementet - ingen merknader (20.01.09)
Miljøverndepartementet  - ingen merknader (20.11.08)
Norges Farmaceutiske Forening - ingen merknader (26.01.09)
Nærings- og handelsdepartementet - ingen merknader (15.12.08)
Næringslivets hovedorganisasjon (20.01.09)
Statens Pensjonskasse (20.01.09)

Til toppen