Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Departementene
Fylkesmennene
Samtlige kommuner og fylkeskommuner
 
Abelia
Accenture
Akademikerne
Avinor
Bank ID samarbeidet
Bankenes Standardiseringskontor
BBS
Buypass AS
Cisco Systems Norge
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
DNB Nor ASA
EDB Business Partner
eForum i Standard Norge
Elektronisk forpost Norge
Ementor Norge AS
Ergo Group As
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Fokus Bank ASA
Forbrukerombudet
Fosen Regionråd
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon
IBM-Norge
IKT- Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Kantega AS
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
KS
LO
Microsoft Norge
Netcom As
NITO
Nordea ASA
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsik AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bedriftsforbund
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk Tele- og informasjonsbruker
Norsk Tipping A/S
Norstella
NTNU
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerthetsorganisasjon
Opera Software
Patentstyret
Posten Norge
Regjeringsadvokatembetet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
SECODE attn. Trygve Reinertsen
Sem Stenersen Procom
Sintef
Skatterevisorenes Forening C/O Oppland Fylkesskattekontor
Software Innovation
Spama
Sparebank 1 Gruppen
Sparebankforeningen
Standard Norge
Steria AS
Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk»
Strålfors AS
Systemsikkerhet AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-lønning
Telenor ASA
Terra-Gruppen AS
Thales
Universitetet i Oslo
Unibridge
Unikey AS
UNINETT AS
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
VOX - Norsk fjernundervisning
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund