Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Statens Pensjonskasse
Statsbygg
Konkurransetilsynet

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Barneombudet
Medietilsynet
Post- og teletilsynet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Utdanningsdirektoratet

Akademikerne
ALT
Amnesty International Norge
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidersamvirkenes Landsforening 
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforening Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeidssøkerforbundet (AFO)
Bedriftsforbundet
Dataforeningen
Den Norske Advokatforening
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Forbrukersamvirkets Lederforbund
Forskerforbundet
Forskningstiftelsen FAFO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Høgskolen i Gjøvik
Høyskolen i Oslo, avd. for journalistikk
IKT Norge
Institutt for Samfunnsforskning
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KA
Kommunenes sentralforbund KS
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges Apotekerforening NAF
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Teknologirådet
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS