Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene

Bremanger kommune v/ valgstyret
Bodø kommune v/ valgstyret
Hammerfest kommune v/ valgstyret
Mandal kommune v/ valgstyret
Radøy kommune v/ valgstyret
Re kommune v/ valgstyret
Sandnes kommune v/ valgstyret
Tynset kommune v/ valgstyret
Vefsn kommune v/ valgstyret
Ålesund kommune v/ valgstyret

Alta kommune v/valgstyret
Jevnaker kommune v/ valgstyret
Oslo kommune v/ valgstyret
Trondheim kommune v/ valgstyret

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Helsingforskomite
Det norske Veritas
Direktoratet for forvaltning og IKT (difi)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ergo Group
Faglig forum for formannskapssekretærer
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Institutt for Samfunnsforskning
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges handikapforbund
Registrerte politiske partier
Sametinget
Senoirnett
Standard Norge
Statistisk sentralbyrå

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim

Valgforum