Høringsinstanser

Taternes Landsforening
Landsorganisasjonen for romanifolket
Romanifolkets kystkultur
Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo
Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Norske Kveners Forbund
Kvenlandsforbundet
Norsk-finsk forbund
Den Norske Rom-befolkning
Den Norske Rom-forening
Romani Kultura
International Romani Union
Skogfinske interesser i Norge
Foreningen Roma
Romanifolkets kulturforening
Romanés og Romanifolkets Landsforbund
Kvensk Institutt
Norsk-skogfinsk museum
Jødisk museum i Oslo
Dronning Maud Høgskole
Norsk senter for menneskerettigheter
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet
Den norske Helsingforskomité
Den norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Falstadsenteret
Gáldu - Kompetansesenteret for urfolksrettigheter
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret)
Sametinget