Høringsinstanser

Alle departementer               
Alle kommuner                                 
Forsvarsbygg                                    
Forbrukerombudet                                        
Forbrukerrådet                                  
Husbanken
Konkurransetilsynet                          
Kredittilsynet                                    
Statsbygg                                          
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet                       
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet               
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet          
KS                                                                
Asker og Bærum Boligbyggelag                  
Den norske advokatforening                        
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)           
Finansnæringens hovedorganisasjon                                    
Huseiernes Landsforbund                 
Juss-Buss                                           
Juss-Hjelpa i Nord-Norge                             
Jussformidlingen i Bergen                            
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)          
Leieboerforeningen                                       
Leieboerforeningen Bergen                          
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)                
Norges Huseierforbund
Bergen Huseierforening
Norges Takseringsforbund                           
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
OBOS