Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Høringsinstanser - Forskriftshjemmel for forskrifter om krav ved tiltak på ekeisterende byggverk