Høringsinstanser

Departementene
Statens kartverk
Brønnøysundregistrene
Skattedirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
Helsedirektoratet
BUF-dir
Statistisk Sentralbyrå
Statens Landbruksforvaltning
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Statens Vegvesen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Statens innkrevingssentral
KS
Oslo kommune
Bergen kommune
Trondheim kommune
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Tromsø kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Kristiansand kommune
IKT Norge
Abelia